Covid 19

Velkomen til oss!

Covid 19

11.05.20. Trafikkskulane kan opne for undervisning i alle klasser.

Dette er ein merkedag for bransjen! Når det nå opnast for trafikkopplæring i klasse B skjer det med utgangspunkt i ei forskriftsendring. Covid-19-forskriftens §15a omhandlar trafikkskular spesielt og legg klare føringar for korleis trafikkskulene skal drive smittevernfagleg forsvarleg.

24.04.20. Endringar i Covid-19 forskrifta har opna for noko undervisning i mindre grupper. 

Dette gjeld for klassene moped, motorsykkel og snoskuter.

Når det gjeld klasse B, BE og T ventar framleis Samferdselsdepartementet på tilbakemelding frå helsemyndigheitene før opplæring i desse klassene kan starte att.

07.04.20. Regjeringa vil åpne gradvis og kontrollert.

Det betyr at trafikkskulen foreløbig er pålagd å halde stengt fram til 27.april. Me informerar alle elevar når me kan starte å undervise att og kva som blir retningslinene frå myndigheitene for korleis undervisninga trygt kan gjennomførast. 

Vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert

24.03.20. Regjeringa vedtek framleis stopp av all undervisning. Dette fram til og med 13.april.

Tiltaka vidareførast

Trafikkskular går under samleposten andre utdanningsinstitusjonar og må derfor stenge. Det bekrefter Helsedirektoratet nå på morgonkvisten (13.03.20).

Trafikkskular er definert som en anna utdanningsinstitusjon. Dermed er også trafikkskulane omfatta av dei same retningslinene som skular og universitet.

– På forespørsel frå mange stadfestast det at trafikkskular omfattast av punktet utdanningsinstitusjonar i dette pålegget.

Me held derfor stengt fram til 26.mars med moglegheiter for forlenging.

 

 

Me tilgjengelege på tlf 400 50 305 og e-post post@kvalsethtrafikkskule.no

 

 

Ta kontakt

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker kvalsethtrafikkskule.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Kvålseth Trafikkskule AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn